Bhagavadgita

Bhagavadgita kapağı

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık link ya da bozuk dosya mı var?

Açıklama

Tanrı'nın şarkısı Bhagavadgita. Veda kültürünün önemli bir öğesi sayılan, Hint destanı Mahabharata'nın bir parçası olan bu metin, dünya yazınının en kadim eserlerinden biri kabul ediliyor. 700 Dizelik görkemli bir epik olan bu yapıt, evrensel yazın kültürünün de en çok değinilen, en çok alıntılanan metinlerinden biri. Hint kültürünü temsil eden en bildik metinlerin başında gelen bu yapıt dünya edebiyatının da temel kaynaklarından biri. Bu veciz yapıtın Türkçe'deki en yetkin çevirisi, metni var eden kültürel referansların bütünlüğü içinde vücut buluyor.