İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar

İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar kapağı

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık link ya da bozuk dosya mı var?

Açıklama

Cemiyet gerek programı gerekse üyelerinin içtihatları bakımından gayrı mütecanis bir yapıya sahipti ve Jön Türk hareketinin özelliklerinden kurtulamamıştı. Saltanatçı, cumhuriyetçi, sosyalist, liberal, Türkçü, hilafetçi, her çeşit siyasi düşüncede insan, istibdat idaresini ''yıkmak için'' Cemiyetin çatısı altında birleşmişti. Üyeler gizli olarak Cemiyete alınıyor, gözleri kapalı bir tabancaya el basarak yemin ettiriliyordu (tahlif merasimi). Bu bir Jakoben usulüydü ve Cemiyete sihirli, efsanevi bir hal vermiştir. Rumeli'de uzun yıllar gizli faaliyette bulunan Cemiyet, üyelerini durmadan arttırmış. Orduyu da kendisine- yahut Ordu onu kendisine- bağlanmıştır. Kitlevi sayılabilecek hareketler Yıldız'ı korkutmuş, 1908 Meşrutiyeti ilan edilmiştir.